قوانین و مقررات

قوانین عمومی فروشگاه:

تمامی ضوابط و رویه های تولیدی رامبد و فروشگاههای آن طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران اعم از قانون تجارت الکترونیک، قانون حمایت از حقوق مصرف کننده گان و ... می باشد و همه اعضا ملزم به رعایت این قوانین می باشند و مسئولیت هرگونه تخطی از قوانین به عهده خود اعضاء خواهد بود.

قوانین مارکت پلیس(فروشگاه های رامبد):

- تولیدی رامبد به صورت کاملا اختصاصی با رعایت کامل حریم خصوصی، فروشگاه را در اختیار هر یک از همکاران قرار می دهد از این جهت دخالتی در بارگذاری محصولات، قیمت گذاری، اطلاعت مندرج در فروشگاه، انواع مالیات، کیفیت، کمیت محصولات، ارسال محصولات، صدور فاکتور، زمان ارسال محصولات و ... ندارد از این رو تمامی مسئولیتها اعم از حقوقی و معنوی محصولات و فروشگاه تماما به عهده خود صاحب فروشگاه می باشد. تولیدی رامبد نظارت کامل خود را بر فعالیت فروشگاهها دارد و هرگونه تخلف برخورد صورت خواهد داد، هرچند تمامی محصولات و فروشگاهها داری سیستم متمرکز رسیدگی و گزارش تخلف می باشند و در صورت محرز شدن تخلف صاحب فروشگاه هیچگونه حقی در این ارتباط نخواهد داشت.

- فروشگاه داران موظف به رعایت قوانین حاکم بر فروشگاههای آنلاین و قوانین تجارت الکترونیک می باشند، تعهد به مشتری، ضمانت ۷ روزه بازگشت کالا، کیفیت و کمیت فروش محصولات، میزان موجودی کالا، زمان ارسال و تحویل و ... جزء این موارد می باشند.

- تولیدی رامبد حتی به جهت اهمیت دادن به اقتصاد آزاد و اهمیت عرضه و تقاضا بازار دخالتی در قیمت گذاری محصولات نیز نمی نماید، ولی این قیمت گذاری ها به گونه ای نباشد که شرایط غیر متعارفی را به وجود آورد در این صورت به قضیه ورود نموده و جلوی فعالیت فروشگاه متخلف را خواهد گرفت.